Huisregels fitness

Om uw lidmaatschap zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven.

Huisregels fitness:

 1. Minimumleeftijd fitness 16 jaar, met uitzondering van de groepslessen (in overleg).
 2. Verplicht dragen van schoon schoeisel.
 3. Gepaste kleding is verplicht.
 4. Gebruik van een handdoek in de fitnesszaal is verplicht.
 5. Men dient de materialen en de apparatuur te gebruiken volgens de aanwijzingen van de instructeurs.
 6. Reinigen en opruimen van de materialen en apparatuur na gebruik.
 7. U als lid bent verantwoordelijk voor het tijdig verlengen en/of stopzetten van uw abonnement.
 8. Bij een verlopen abonnement of incorrecte betalingen kan u de toegang tot de fitness te allen tijde ontzegd worden.
 9. Het is niet toegestaan binnen Fysiotheek Gilze te roken.
 10. Wijzigingen in openingstijden m.b.t. feestdagen en vakantieperiode worden via de website/Facebook, op het prikbord in de fitnesszaal en aan de balie aangegeven.
 11. Fysiotheek Gilze heeft het recht op het maken en vertonen van beeldmateriaal van derden die aan de praktijk zijn verbonden, via alle mogelijke kanalen. Dit recht geldt binnen de hedendaagse zaken van de praktijk, maar ook tijdens activiteiten die onlosmakelijk aan de praktijk zijn verbonden.
 12. U kunt het abonnement laten pauzeren voor een maximale periode van 4 weken per kalenderjaar (minimaal 2 weken aaneengesloten). Het abonnement wordt verlengd met de duur van de gepauzeerde periode. Met terugwerkende kracht pauzeren is niet mogelijk
 13. Indien u uw abonnement meer dan 4 weken per kalenderjaar wenst te pauzeren, dan is dit mogelijk tegen een administratieve vergoeding van € 15,- per pauzering. Het abonnement wordt verlengd met de duur van de gepauzeerde periode. Met terugwerkende kracht pauzeren is niet mogelijk
 14. Het is mogelijk om uw abonnement wegens medische redenen op advies van een arts tijdelijk te pauzeren. De te pauzeren periode is minimaal 1 maand met uitbreiding naar meerdere maanden. Uw lopende abonnement wordt met het aantal gepauzeerde maanden verlengd. Het pauzeren gaat altijd in overleg met één of meerdere fysiotherapeuten. Met terugwerkende kracht pauzeren is niet mogelijk.
 15. Bij misdraging binnen de praktijk heeft Fysiotheek Gilze het recht personen de toegang te ontzeggen.
 16. Van de huisregels van fitness dient u op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Algemene aansprakelijkheid:
Fysiotheek Gilze is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van leden. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door het lid zelf gedragen, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van werknemers van Fysiotheek Gilze. Voor schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, zal diegene aansprakelijk gesteld worden.