Vergoedingen

Sinds januari 2006 is het niet meer nodig om een verwijzing te hebben van uw huisarts en/of  specialist. Voor iedereen is fysiotherapie direct toegankelijk. Fysiotherapie wordt echter niet meer  vergoed vanuit de basisverzekering maar vanuit het aanvullend pakket van uw verzekering. Controleer  voordat u een afspraak maakt altijd even uw verzekeringspolis zodat u niet voor verrassingen  komt te staan.

Niet-chronische  aandoeningen
Alle  niet-chronische  aandoeningen  worden  vergoed  vanuit  uw  aanvullende  verzekering.
Het  aantal  behandelingen  verschilt  per  zorgverzekeraar  en  pakket.  Hierbij  wordt  er  dus  geen aanspraak  gedaan  op  uw  eigen  risico.

Chronische aandoeningen & machtiging
Het kan zijn dat u een aandoening heeft die valt onder de door de zorgverzekeraars opgestelde lijst chronische aandoeningen. In dat geval heeft u recht op langdurige fysiotherapie. De duur hiervan is per indicatie/aandoening verschillend. U kunt hierbij denken aan een nieuwe knie/heup of longaandoening.

De chronische machtiging gaat altijd in vanaf de 21ste behandeling. Dat betekent dat u de eerste 20 behandelingen zelf betaald of vanuit uw aanvullend pakket. Wanneer u geen 20 behandelingen in uw pakket heeft, betaalt u de behandelingen (deels) zelf.

De duur van de chronische machtiging is afhankelijk per indicatie en kan verschillen van 6 maanden tot enkele jaren. Om in aanmerking te komen voor een chronische machtiging is altijd een verwijzing van de specialist nodig. Om gebruik te maken van uw chronische machtiging wordt altijd eerst het eigen risico aangesproken.

Kinderen  en  jongeren  tot  en  met  17 jaar
De zorgverzekeraar vergoedt de eerste 9 behandelingen, indien noodzakelijk kan er met  toestemming van de zorgverzekeraar aanspraak gemaakt worden op 9 extra behandelingen. De  daaropvolgende behandelingen moeten uit het aanvullend pakket betaald worden.

Indien er sprake is van een chronische indicatie worden alle behandeling vergoed  (dus ook de  eerste 20) vanuit de basisverzekering. Hiervoor is wel een machtiging nodig vanuit de specialist.

Fysiotherapie aan huis nodig?
Bent u slecht ter been, geopereerd of wilt u niemand lastig vallen om u naar de praktijk te brengen? De fysiotherapeuten van Fysiotheek Gilze komen graag bij u aan huis. Zorg vooraf wel voor een verwijzing van de huisarts of specialist.